KONTAKTIRAJTE NAS

E-NOVICE

VPIS V ZEMLJIŠKO KNJIGO

Vpis v zemljiško knjigo je eden izmed postopkov brez katerega žal ne gre…

Nudimo vam vse s tem povezane storitve in vam s tem prihranimo veliko dragocenega časa:

  • Izdelava sporazuma oz. akta o vzpostavitvi etažne lastnine
  • Sporazum oz. akt o vzpostavitvi etažne lastnine je obvezen dokument ki ga potrebujemo za vknjižbo. Na podlagi elaborata za vpis stavbe v kataster stavb in odločbe iz geodetske uprave, pripravimo sporazum o vzpostavitvi etažne lastnine. Podpišejo ga vsi zemljiškoknjižni lastniki parcele na kateri stoji stavba.


  • Popeljemo vas skozi celoten postopek in vam prihranimo ogromno tekanja od “vrat do vrat”.
  • Že pri izdelavi elaborata stavbe in parcelacije predvidimo sistem, ki je izjemno logičen in uporaben.
  • V primeru, da več lastnikov podpisuje sporazum, pripravimo vpogled v delovno verzijo elaborata preko interneta! S tem vam omogočimo najhitrejše usklajevanje in izjemno hitro pot do zadovoljstva vseh. Ta dokument lahko enostavno pregledujete na naši strani (pod ustreznim geslom) in pri tem navedete tudi svoje komentarje. Spoznajte še druge prednosti sodelovanja z nami.