KONTAKTIRAJTE NAS

E-NOVICE

VODINEP: APLIKACIJA ZA VODENJE, UREJANJE IN UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Za vse, ki ste dobili obvestilo o seznamu vaših nepremičnin iz registra nepremičnin pa bi radi dejansko preverili uradne podatke in na enem mestu pregledovali in vodili vaše nepremičnine.

Kaj boste ugotovili z uporabo VodiNep aplikacije?

 • da najpomembnejši podatki iz registra nepremičnin odražajo »ciljno stanje«, pogosto pa ne odražajo dejanskega stanja iz uradnih evidenc;
 • na katerih vaših nepremičninah in v katerih evidencah se podatki ne skladajo oziroma kažejo različno stanje;

 • da lahko na enem mestu pregledujete in vodite podatke vaših nepremičnin, vidite vse hkrati na grafičnem prikazu, brez zoprnih vpisovanj kod;

 • da boste s tabelami, ki vam jih bo pripravil VodiNep lahko takoj predlagali popravke pri ustreznih inštitucijah;

 • da boste spremljali statistiko izboljšav vaših podatkov.

Spletna aplikacija VodiNep je dostopna 24 ur na dan, vsebuje atributni in grafični (kartografski del) s katerim s pogojnimi znaki naenkrat vidite lokacijo vseh vaših nepremičnin.

Ima tudi enomesečno garancijo na vaše zadovoljstvo.

Zakaj je uporaba obstoječih, javno dostopnih državnih evidenc bistveno premalo?

Osnovna problematika

nepremičninskih evidenc v Sloveniji je, da jih vodijo različne inštitucije z različno stopnjo povezljivosti. Pogosto se zgodi, da so podatki v različnih evidencah različni, čeprav se nanašajo na isto nepremičnino. Npr: lastnik zapisan v lastniški kataster je zavezanec za katastrski dohodek, lastnik zapisan v register nepremičnin je predviden davčni zavezanec za splošno obdavčitev nepremičnin ali pa to lastništvo vpliva na socialne transferje (če gre za fizično osebo), ter lastnik zapisan v zemljiško knjigo ima pravno varnost. V kar precej primerih smo našli tri različne lastnike za isto nepremičnino. Pri delih stavb pa je zelo pogost pojav, da del identifikatorjev, ki jih vodi GURS ne obstaja v zemljiški knjigi, del identifikatorjev, ki jih vodi zemljiška knjiga, pa tudi ni evidentiranih na GURSu. Državne aplikacije ne omogočajo zajema ali pregleda podatkov na enem mestu. Zato tudi večina lastnikov, ki je dobilo obvestilo o seznamu njihovih nepremičnin iz registra nepremičnin pred poskusnim uvajanjem splošnega davka na nepremičnini ni preverila dejanskih podatkov. Večji del lastnikov ima v osnovi neurejene podatke, čeprav so  jih uredil v registru nepremičnin. Kdo je torej lastnik vaše nepremičnine?

Z uporabo aplikacije pridobite:

 • S pripravo poročil napak kjer nepremičninske evidence niso enotne lahko takoj začnete urejati podatke:

  • Seznam nepremičnin, ki obstajajo samo v eni evidenci (samo na GURSu ali samo na zemljiški knjigi) –te napake imajo lahko hude pravne posledice

  • Seznam nepremičnin kjer se lastništvo razlikuje znotraj evidenc: lastnik ste lahko samo v registru nepremičnin, samo v katastru, samo v zemljiški knjigi ali samo v kombinaciji dveh evidenc – te napake imajo lahko poleg pravnih posledic še administrativne probleme, kot npr. neudeležba pravega lastnika v upravnem postopku, napačna odmera davkov (obstoječi katastrski dohodek na podlagi katastrskega dohodka ali predvideni splošni na podlagi REN),…

 • Priprava poročila kjer je velika verjetnost napake v RENu in katastrih (poleg lastništva še deleži).

 • S prikazom plombiranih nepremičnin v zemljiški knjigi lahko ugotovite na katerih nepremičninah se izvajajo spremembe in jim sledite.

 • S prikazom vseh obremenitev na nepremičninah lahko na enem mestu ugotovite katere vaše nepremičnine so obremenjene ter jih po potrebi preverite.

 • S spremljanjem sprememb, ki se v določenem obdobju zgodile na nepremičnini (lastništva, plombe, dejanska, namenska raba, vrednosti,…) lahko ugotovite kako napreduje urejanje vaših evidenc.

 • Hkraten dostop in poizvedbo po vseh podatkih lastnikovih nepremičnin. Tako vam ni potrebno prepisovati zoprne kode.

 • Enostavno lociranje nepremičnin. Lahko se vse hkrati prikažejo s pogojnimi znaki (parcele, stavbe, del stavbe) na Googlovi karti (če vklopite ukaz Street View je na fotografiji označena smer v kateri se nahaja vaša nepremičnine).

Z uporabo aplikacije boste že prvi mesec garantirano izboljšali pravno varnost na vaših nepremičninah,  vedeli boste kakšno je vaše stanje in kje bi bilo še smiselno urediti podatke v bolj kompleksnih postopkih.

Pokličite nas ali pišite nam za brezplačno predstavitev aplikacije.

Kaj menijo uporabniki:

Pomoč pri nakupu nepremičnine, ki ti prinese neko sigurnost. Aplikacija VodiNep bi bila zanimiva za banke ob odobravanju kreditov.

Anton Homar, Zavod Sv. Stanislava

Jasen pregled problematike na področju evidence etažne lastnine in nepremičnin na splošno. Zajeta celotna problematika izvedbe vpisa lastnine. Program: izredna intuitivnost glede na potrebe na tržišču uslug. Menim da je aplikacija lahko zelo koristen pripomoček pri evidentiranju in poslovanju z nepremičninami.

Nebojša Jankovič, DONF d.o.o.

Pomembnost usklajenih evidenc zaradi razpolaganja z nepremičninami, socialnih transferjev in zaradi davka na nepremičnine.

Jože Strajnar, lastnik nepremičnine

Odlična aplikacija, ki pomaga lastnikom zemljišč, stavb in delov stavb na enem mestu preveriti skladnost podatkov iz vseh nepremičninskih evidenc.

Marko Skubic, ASTEC d.o.o., NEPSA d.o.o.