KONTAKTIRAJTE NAS

E-NOVICE

UPORABA VREDNOSTI NEPREMIČNIN IZ REGISTRA NEPREMIČNIN

Mogoči nameni uporabe sistema množičnega vrednotenja
nepremičnin

Direktor Urada za množično vrednotenje nepremičnin pri GURSu
Dušan Mitrović je v Geodetskem vestniku takole opredelil možnosti.
Povzemamo:

Odkupi nepremičnin za namene gradnje javne
infrastrukture

Presojanje gospodarnosti upravljanjanepremičnin v
javnilasti

Presojanje ekonomičnosti prostorskih načrtov

Vrednosti
nepremičnin in komasacije zemljišč

Določanje tržnih najemnin in javne
nepremičnine

Nepremičnine, upravni in sodni postopki ter takse

Pri
poslovnih namenih pa je množično vrednotenje nepremičnin pomebno za:

lastnike in kupce nepremičnin
banke pri odločanju o hipotekah
cenilce
nepremičnin kot pomoč pri cenitvah
Investitorjem in nepremičninskim družbam