KONTAKTIRAJTE NAS

E-NOVICE

STEČAJI GRADBENIH PODJETIJ NEVARNI ZA NEKATERE KUPCE NEPREMIČNIN

Stečaj gradbenih podjetji nevarni za nekatere kupce nepremičnin Kupci, ki ste kupili nepremičnine pred leti in celo desetletji od
gradbenih podjetij pozor: če nepremičnine niste pravilno in popolnoma vpisali v
nepremičninske evidence lahko ostanete brez vaše nepremičnine ali brez dela vaše
nepremičnine.
Velika gradbena podjetja, ki so zdaj večinoma v stečaju, so v
preteklosti gradila večstanovanjske stavbe in stanovanjska naselja. Predvsem
tiste stavbe, ki so jih zgradili v času družbene lastnine, nekatere pa tudi
pozneje, pogosto nimajo popolnoma urejenega vpisa v uradne nepremičninske
evidence. To pomeni, da lahko po dolgih letih kupci stanovanj in drugih delov
stavb, ostanejo brez svojih stanovanj, pisarn in solastnine na skupnih delih
stavbe, kamor spadajo tudi pripadajoča zemljišča s parkirišči.
V preteklosti
je bila navada, da investitorji več etažnih stavb niso poskrbeli za vpis stavb v
katastre in zemljiško knjigo. Kasneje so pri večini stavb vpisali posamezne dele
stavbe v nepremičninske evidence, vendar ne popolnoma.
Če je nepremičnina že
vpisana v katastre in zemljiško knjigo je zemljiškoknjižni lastnik še vedno
lahko (propadlo) gradbeno podjetje ali občina. Če gre za posamezen del stavbe
(stanovanje ali pisarno,…) in ima lastnik pogodbo o nakupu naj čim prej vloži
predlog v zemljiško knjigo. Seveda je pred tem najverjetneje še potrebno
dopolniti zemljiškoknjižno dovolilo in po potrebi ustrezne pravne
postopke.
Pogosto pa se zgodi, da nepremičnina ni (popolnoma) vpisana v
uradne evidence, vsaj kar se tiče skupnih prostorov. V skupne prostore, poleg
skupnih prostorov v sami stavbi (hodniki, stopnišča, kolesarnica,…), prištevamo
še pripadajoča zemljišča k stavbi. Pripadajoče zemljišče je tisto, ki ga stavba
nujno potrebuje za njeno rabo. K pripadajočemu zemljišču štejemo predvsem
dovozne poti, parkirišča, igrišča, prostor za smetnjake, zelenice, in drugo.
Predvsem pri parkiriščih je velik problem, saj jih v večini stanovanjskih sosesk
primanjkuje in v zemljiški knjigi niso vpisana na etažne lastnike. Tako se je že
zgodilo, da so zaradi stečaja gradbenega podjetja parkirišča pristala na dražbi.
Zgodilo se je tudi, da so obstoječa gradbena podjetja, ki so bila lastnik teh
zemljišč začela zaračunavati parkirnino, čeprav protipravno. Prav tako so ta
zemljišča prodajali, kar pa lahko etažni lastniki sedaj preko sodne poti
zahtevajo ničnost teh pogodb. Opozoriti pa velja, da so v času družbene
lastnine, ko je bilo največ stanovanjske gradnje v naših mestih, pripadajoča
zemljišča prodajali kot pravico uporabe in ne lastninsko pravico. To pa ne
spremeni dejstva, da ta zemljišča ne pripadajo k večstanovanjskim stavbam saj je
imela pravica uporabe vse oblastne atribute, kot ima sedaj lastninska pravica
.
Kako lahko etažni lastniki preverijo če imajo pravilno vpisan svoj del in
skupne prostore v stavbi pa v nadaljevanju.
Pregled stanja nad svojimi
nepremičninami
Smiselno je, da večkrat kontroliramo, če imamo pravilno
vpisane nepremičnine. Osnovne evidence so katastri na geodetski upravi in
zemljiška knjiga. Do katastrov dostopamo na naslovu: http://e-prostor.gov.si/ ;
do zemljiške knjige pa na: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html
Poizvedujemo lahko po posameznih nepremičninah. Če želimo pridobiti seznam
svojih nepremičnin, ki jih o nas vodi GURS pa potrebujemo certifikat. Na
zemljiški knjigi pa za izvoz seznama svojih nepremičnin poleg certifikata
potrebujemo še varni elektronski predal. V kolikor nimate certifikata, se lahko
med drugim obrnete tudi na geodetsko podjetje ki ima certifikat in na vašo željo
preveri vaše podatke, ki se vodijo na geodetski upravi. Če želite preveriti, ali
imate (popolnoma) urejeno pripadajoče zemljišče k stavbi pa zgolj preko spletnih
pregledovalnikov ni možno ugotoviti. Zato moramo pregledati arhiv iz časa
gradnje, prostorske akte, primerjavo med takratnim in današnjim parcelnim
stanjem in druge podatke s katerih lahko sklepamo obseg pripadajočega zemljišča
k posamezni stavbi. Te postopke vodi le nekaj usposobljenih geodetskih
podjetij.

Boštjan Trobiš, Geonep d.o.o.
5.9.2012