KONTAKTIRAJTE NAS

E-NOVICE

REFERENCE

Leta 2004 smo prvi v Sloveniji pridobili certificiran vpogled v prostorske podatke nepremičnin, s čimer smo izboljšali svetovanje strank in predvideli stanje v nepremičninskih evidencah, še pred prihodom na teren.

v letih od 2005 do 2008, ko s je v Ljubljani izvajalo največ katastrskih vpisov smo imeli največji trni delež.

Leta 2013 smo v konzorciju z Geotočko d.o.o. prvi in do sedaj edini v Sloveniji izvedli izboljšavo lokacijskih podatkov zemljiškega katastra za celotno politično občino (Škofja Loka in Jesenice).

Pri geodetskih in drugih “težavah” smo pomagali naslednjih podjetjem:

Inženirska geodezija:

 • Izdelava geodetskega načrta Beričevo Trbovlje: Elektro, IBE d.d.
 • Geodetski načrti in zakoličbe za izgradno stanovanjskih objektov: Lucija d.o.o., SGP Kresnica d.o.o., Arhcom d.o.o., Monsun d.o.o, Reality Kranj d.o.o., Lokainženiring d.o.o., Merkur d.d.
 • Geodetski načrti elektro vodov po Ljubljani 2005, 2006, 2007, 2008: Elektro Ljubljana Mesto d.d.
 • Geodetski načrt HE Mavčiče 2006: Savske elektrarne Ljubljana d.d.; Geodetski načrt izvedenih del za portal predora Ljubno Gorenjska AC 2008: SCT d.d.
 • Številni geodetski načrti in zakoličbe za projektantska podjetja: Elea iC d.o.o., Ahitekta Lipičar & Colja k.d., Metric d.o.o., GTP d.o.o., Projektivni biro Škofja Loka d.o.o, CP inženiring, Emonaprojekt d.o.o. , Prima d.o.o. in številne druge pravne in fizične osebe.
 • Geodetski načrt za pripravo izvršilne dokumentacije Domžale – Preserje: Siteep d.d. • Geodetski načrt za pripravo izvršilne dokumentacije Domžale – Preserje 2006: Siteep d.d.
 • Geodetski načrti in zakoličba vodovoda na Šmarni gori 2007, Rožnik, zakoličba komunalnih po vsej Sloveniji: Prenova gradbenik d.o.o.
 • GVO, d.o.o. posnetki RNO-jev v območju 01 in 04


Kataster stavb in vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo:

Izdelava elaboratov stavb za vpis stavb v kataster stavb (v letih 2004, 2005, 2006, 2007 in 2008 največji tržni delež v Ljubljani cca 15%) za:

 

 • Upravnike: Gospodar d.o.o., Lora d.o.o., Valina d.o.o., Fidelis d.o.o., SPL d.d., Stanovanjska zadruga Vrhnika z.o.o., Stanovanjska zadruga nebotičnik z.b.o., Vegrim d.o.o., Želva d.o.o.
 • Podjetja ki gradijo za trg: Jaka Commerce d.o.o., Lucija d.o.o., SGP Kresnica d.o.o., Beliv d.o.o.; SCT Stanovanjski inženiring d.o.o., Vegrad Febau, d.o.o. , Liko d.d., Dream d.o.o.
 • Nepremičninska podjetja: Agencija Likof d.o.o., Nepremičninski servis d.o.o., Arcada nepremičnine d.o.o., Ataurus d.o.o., Flet nepremičnine d.o.o.
 • Večji etažni lastniki: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Mestna občina Ljubljana, Pošta Slovenije d.d., Telekom Slovenije d.d.
 • Etažne lastnike brez upravnika: večje triplex garažne hiše v Ljubljani in stanovanjske stavbe stavbe, etažni lastniki brez upravnika


Zemljiški kataster:

 

 • Izdelava identifikacijskih potrdil v času podržavljanja: MOL, Ministrstvo za finance RS, Rimokatoliška cerkev
 • Izdelava ureditev in izravnav mej, sprememba vrst rabe in parcelacij 2004 – 2008:
 • Občine: Preddvor, Radovljica, Logatec, Škofja Loka, Medvode, MOL, Logatec
 • Podjetja, ki gradijo za trg: Vegrad-AM d.o.o., Ceeref d.o.o., I.V.S. d.d., Komas d.d., Veletekstil d.d., Nepremičnine Smuk d.o.o., Gradinvest d.o.o., GP Domgrad d.o.o., MID investicije d.o.o., Gradnje INV d.o.o.
 • Loka nepremičnine d.o.o., Mreža nepremičnin d.o.o.
 • Pomoč podjetjem pri lastnih investicijah: Merkur d.d., Zavod za ribištvo Slovenije, SKB leasing d.o.o.
 • Pogodbeni komasaciji Zbilje 2006 in Radovljica 2007/2008
 • Bivša IUV v Šmartnem pri Litiji za Gradinvest d.o.o. 2008


Izdelava elaboratov za vpis v kataster gospodarske javne infrastrukture:

 

 • Kabelsko omrežje Pirana in Portoroža 2006: Cetra d.o.o. in Alcatel d.o.o.
 • Kabelska infrastruktura v okolici Celja 2006, 2007, 2008 : Elektro Turnšek d.o.o.
 • Optično kabelsko omrežje po Sloveniji 2008: Slovenske železnice d.d. v sodelovanju s CGS plus d.o.o.
 • Evidentiranje baznih postaj za Mobitel d.d. 2006


Priprava predlogov pripadajočih zemljišč po ZVEtL:

 • Kremžarjeva ulica 4,6,8; Ljubljana
 • Kremžarjeva ulica 24; Ljubljana
 • Gotska ulica 9, 11, 13; Ljubljana
 • Rašiška ulica 1; Ljubljana
 • Jakčeva ulica 40; Ljubljana
 • Hudovernikova ulica 1, 3, 5; Ljubljana
 • Polanškova ulica 2, 4, 6; Ljubljana
 • Ulica Hermana Potočnika 27, 29, 31; Ljubljana
 • Jakšičeva ulica 2; Ljubljana
 • Na jami 5; Ljubljana“Kot upravnik večstanovanjskih, poslovno stanovanjskih in poslovnih stavb sodelujemo z družbo Geonep d.o.o. pri vpisu etažne lastnine v zemljiško knjigo. Iz naših dosedanjih izkušenj lahko povem, da so hitri, korektni, fleksibilni in strokovni. Želimo si, da bi v bodoče še naprej tako delali.”

 

Boris Ažbe, vodja sektorja upravljanje, univ. dipl. org. Valina upravljanje d.o.o.


“Vse pohvale podjetju Geonep d.o.o., cenimo njihovo korektnost, profesionalnost in dostopnost.”

 

Jasmina Kozina, univ. dipl. kult., Arhem d.o.o., atelje za arhitekturo, urbanizem, oblikovanje in svetovanje., tel.: 01/ 430 23 19


“Z njihovim delom smo zadovoljni. Všeč nam je, ker so pri kontaktiranju ažurni in se držijo dogovorov.”