KONTAKTIRAJTE NAS

E-NOVICE

PREDLOG SPREMEMBE ZAKONA O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN

Predlog spremebe zakona o evidentiranju nepremičnin

Sprememba zakona o evidentiranju nepremičnin (poudarek na izdelavi zemljiškokatastrskega načrta)

V drugi polovici leta smo priča pripravi
dveh temeljnih zakonov na področju nepremičninskih evidenc in postopkov
evidentiranja nepremičnin. O predlogu zakona o nepremičninskih evidencah, kjer
nameravajo združiti zemljiško knjigo s katastri smo že pisali. Poleg omenjenega
zakona pa se pripravlja še sprememba zakona o evidentiranju nepremičnin.
Razlogov za pripravo predloga novega zakona o evidentiranju nepremičnih je več,
med drugim tudi napotilo Računskega sodišča in Službe Vlade Republike Slovenije
za zakonodajo glede sistemske in celostne ureditve podatkov o nepremičninah,
poenostavitve postopkov evidentiranja nepremičnin, načinov vzdrževanja podatkov
in drugo. V zdajšnjem zakonu o evidentiranju nepremičnin namreč ni vseh pravnih
podlag za podatke, ki se vodijo v registru nepremičnin. Uporabnike geodetskih
storitev, ki so podlaga za spremembe v nepremičninskih evidencah, pa bo najbolj
razveselil podatek, da se bodo poenostavili nekateri postopki in s tem zmanjšali
zaostanki pri izdajanju odločb na GURSu. Žal pa so predvidene spremembe bolj
kozmetične narave, saj se predvideva le ukinitev ponovnih vabil na geodetsko
upravo, če ni prišlo do udeležbe ali soglasja na terenu. Morda največja
pridobitev spremembe zakona o evidentiranju nepremičnin pa je izdelava
zemljiškokatastrskega načrta (ZKN).

Zemljiškokatastrski načrt
(ZKN)

ZKN je odgovor na izboljšavo zemljiškokatastrskega prikaza.
Omenjeni prikaz ima korenine v Avstro- Ogrski monarhiji. Sedaj je sicer
digitaliziran, vendar pa je položaj v večjem delu Slovenije tako zamaknjen, da
pogosto ni uporaben uporabnikom geodetskih podatkov. Sedaj imajo veliko težav
vsi ki se ukvarjajo s prostorskimi podatki: kmetijci, gozdarji, planerji,
vodarji, cestarji in drugi upravljavci infrastrukturnih objektov, občinarji,
lastniki nepremičnin in drugi ki uporabljalo nepremičnine in poslujejo z njimi.
Zaradi izrisa zemljiškokatastrskega prikaza na napačnem položaju, pogosto ne
vemo kdo je lastnik posamezne nepremičnine in kakšen režim ima določena parcela.
V nastajajoči noveli zakona, se torej predlagajo rešitve, ki bi pospeševale
izboljšavo zemljiškokatastrskega prikaza, oz. nastanek ZKN. To pa je zajeten
strokovni, kadrovski in finančni zalogaj, zaradi česar še potekajo strokovne
dileme kako to izvesti.

Boštjan Trobiš, Geonep
d.o.o.
17.10.2012