KONTAKTIRAJTE NAS

E-NOVICE

FUNKCIONALNA ZEMLJIŠČA V NOVIH JARŠAH OD GRADISA

Pri pregledovanju nepremičninskih evidenc v stanovanjskih naseljih v
Ljubljani smo ugotovili, da je v Novih Jaršah, ob Kvedrovi cesti in Ulici
Hermana Potočnika, zemljiškoknjižni lastnik pripadajočih zemljišč k
večstanovanjskim stavbam (parkirišč, zelenic, dovoznih poti, intervencijskih
poti, ter drugih dostopov) Gradis skupina G d.d., ki je od 16.04.2012 v prisilni
poravnavi. Zaskrbljujoč je podatek, da je neurejeno pripadajoče zemljišče skoraj
normalno stanje v stanovanjskih soseskah po Ljubljani in Sloveniji. V Novih
Jaršah, pa Gradis skupina G d.d. v prisilni poravnavi ni le zemljiškoknjižni
lastnik pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim stavbam, temveč tudi javne
ceste, zdravstvenega doma in MOLovih stanovanj.

To je še en dokaz, da bankirji, stečajni upravitelji, izvršitelji, sodniki, notarji in drugi, ki se
ukvarjajo z nepremičninami, ne bi smeli poslovati brez pomoči strokovnjaka za
nepremičninske evidence – geodeta ali urbanista. Kako so gradbena podjetja
postala lastnik zemljišč in kakšni so postopki za ureditev stanja smo pisali v
prispevku Pripadajoče zemljišče .

Poleg tega pa ima v Novih Jaršah del zemljišč tudi Gradis gradbeno podjetje, Ljubljana, d.o.o. – v stečaju.

To pomeni, če lastniki stanovanj in poslovnih prostorov, ne bodo pravočasno vložili
izločitvenih pravic iz stečajne mase, lahko ostanejo brez zemljišč.
Problem za lastnike stanovanj v Novih Jaršah in MOL pa ni le akademske narave, saj je
bilo afer s pripadajočimi zemljišči že preveč.Spomladi 2012, ko smo sistematično spremljali  in sortirali  objave javnih
dražb nepremičnin smo med drugim zasledili prodajo javne ceste in pripadajočega
zemljišča k stolpnicam z naslovom Jamova cesta 48, Tržaška cesta 51 in Tržaška
cesta 51a. Dražba je bila predvidena 21.5.2012, o njej pa smo
pisali 4.5.2012 .
Tudi parcele v Novih Jaršah se lahko znajdejo na javni dražbi.
Svetujemo vsem lastnikom nepremičnin, da preverijo podatke o svojih nepremičninah in le te
pravilno vpišejo v nepremičninske evidence. Le tako si lahko lastniki zagotovijo
najvišjo stopnjo pravne varnosti. V konkretnem primeru svetujemo, da lastniki
stanovanj čim prej predlagajo vpis pripadajočega zemljišča.

Boštjan Trobiš , odgovorni geodet

15.6.2012