KONTAKTIRAJTE NAS

E-NOVICE

ČE MATIČNA ŠTEVILKA NI VPISANA V ZEMLJIŠKO KNJIGO NAS LAHKO STANE NEPREMIČNINE

Če MŠ ali EMŠO ni vpisana v zemljiško knjigo nas lahko stane nepremičnine

Približno 40% lastnikov nepremičnin je v zemljiški knjigi
evidentirano z napačno ali nepopolno matično številko ali EMŠO. To ni le
administrativni problem, temveč tudi zelo vpliva na našo pravno (ne) varnost. V
Sloveniji sta temeljni evidenci nepremičnin zemljiški kataster in kataster
stavb, za katere skrbi Geodetska uprava. Temeljna evidenca, ki naj bi izražala
lastništvo na nepremičninah in bi omogočala pravno varnost pri poslovanju z
nepremičninami pa je zemljiška knjiga. Pravno varnost lastništvu na nepremičnini
si zagotovimo z vpisom v zemljiško knjigo. Toda lastniki, ki so to storili v
preteklosti nimajo vsi vpisanih popolnih podatkov. Poleg že omenjenih matičnih
številk, se sprememba morebitnega naziva ali imena, ter naslova v zemljiški
knjigi ne osvežujejo. V kolikor nimamo urejenih podatkov lahko GURS napačnemu
lastniku določi lastništvo v RENu, kar vpliva na višino naših socialnih
transferov in drugo. V skrajni fazi pa nam lahko nepremičnino odtujijo in sicer:
»nepridiprav«, ki bi rad odtujeval nepremičnine, najprej preko javnih dostopnih
podatkov poišče nepremičnino kjer EMŠO ni vpisana, nato pa se v centralnem
registru prebivalstva (upravni enoti) preimenuje v osebo z enakim imenom in
priimkom kot je v zemljiški knjigi; ter nato sproži postopek poočitbe podatkov o
imetniku lastninske pravice.
Kako pa se mi sami vpišemo v zemljiško knjigo z
našimi popolnimi podatki in tako preprečimo nepridipravom, da to storijo pred
nami?
Najprej svetujem, da lastnik preveri svoje podatke v nepremičninskih
evidencah. Iz zemljiške knjige lahko pridobi preko varnega elektronskega predala
vse nepremičnine kjer ima vpisano MŠ ali EMŠO. V kolikor ima lastnik več
nepremičnin in nima točne evidence katere nepremičnine ima, svetujem da pridobi
tudi podatke o svojih nepremičninah, ki jih o njem vodi GURS. Geodetska uprava
namreč lastnikom pripisuje MŠ in EMŠO tudi za tiste nepremičnine, ki tega nimajo
vpisanega v zemljiški knjigi. Čeprav se tudi GURS v nekaterih primerih zmoti, pa
je vseeno njihova podatkovna baza pravilnejša. Tako izvedemo primerjavo stanja v
GURSovih evidencah in stanja v zemljiški knjigi, ter nato izvedemo poočitev v
zemljiški knjigi za tiste nepremičnine, kjer je to potrebno.
Podjetje Geonep
d.o.o. nudi pomoč pri upravljanju in ureditvi podatkov na nepremičninah.
Pokličite 041 704475 in poskrbeli bomo za vašo pravno varnost.

Boštjan
Trobiš ; bostjan.trobis@geonep.si