KONTAKTIRAJTE NAS

E-NOVICE

BONITETA ZEMLJIŠČA

Spremljanje postopkov za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč na
portalu MKGP

Dne 18. junija 2011 je začel veljati Zakon
o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C)
, s katero se spet uvaja odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega
zemljišča. Investitor, ki da vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za
gradnjo objekta na svoji parceli, mora plačati odškodnino zaradi spremembe
namembnosti kmetijskega zemljišča. Odškodnina se plača od površine zemljiške
parcele, na kateri se bo gradil objekt, in sicer v znesku, določenem s
kvadraturo in bonitetnim razredom zemljišča, ki se vodi v zemljiškem katastru.
Zaradi številnih vprašanj strank, povezanih z izvajanjem določb novele, ki
urejajo odškodnino, so na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije odprli elektronski naslov: odskodnina.mkgp@gov.si, na
katerega lahko pošljete vsa vprašanja, predloge in težave, povezane z odškodnino
zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Ministrstvo je vzpostavilo
tudi spletni pregledovalnik Evidenca nadomestil za spremembo namembnosti
kmetijskega zemljišča, ki je namenjen spremljanju plačil za spremembo
namembnosti kmetijskih zemljišč pri izdajanju gradbenih dovoljenj.
Vir: MKGP
RS, julij 2011 – http://www.mkgp.gov.si

Pojasnilo
GURSa glede spremebe bonitete zemljišč in odškodnine za gradnjo objektov na
kmetijskih zemljiščih

Pojasnilo se nanaša na novosti, ki jih prinaša
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03-UPB1 in 43/11, v
nadaljevanju: ZKZ), ki uvaja plačilo odškodnine za gradnjo objektov na
kmetijskem zemljišču, zaradi katerega se je povečalo povpraševanje strank –
lastnikov zemljišč glede načina določitve bonitete zemljišč in možnostih
spremembe bonitete zemljišč ter posledično tudi parcelacije zemljišč.

Investitor lahko pri geodetskem podjetju naroči parcelacijo
in
tako zmanjša odškodnino.